roi-a

[message type=“success|error|info|notice“]

Термините – залог (Stake), доходност на приходите (Yield) и възвращаемост на инвестициите (ROI) обърква много хора. Ние забелязваме много онлайн публикации и сайтове, които използват тези термини неправилно.

[/message]

Залог (Stake)

Това е единицата на парите залагани за изхода на дадено събитие. Залог (Stake) е много важно да се спазва, за гарантирана възвращаемост на инвестициите (ROI). Те се определят по ред причини, които може да разгледате тук – как се определя Stake на дадено събитие. Най-високият Stake трябва да е не по-голям от 10% от вашата банка.

? В онлайн света на хазарта, стриктното спазване на Stake-ът не се прилага от 99 % от залагащите. Повечето от тях търсят “бързи пари“ със залога си, но в повечето случаи в стремежа си да ги спечелят се оказва грешното решение.

[message type=“success|error|info|notice“]

В дългосрочен план много добър процент на възвращаемост на инвестициите и доходността в инвестирането на спортни залози е над 7 %.

[/message]

Как се определя доходността в проценти?

Доходност (Yield) е от изключителен и жизнено важен момент в инвестирането на спортни залози. Доходността се изчислява, когато залога се умножи по коефициента, за да се открие общата печалба на залога (брутна / цяла печалба). Цялата печалба се разделя на залога, а от получената стойност се изважда -1. Резултатът се умножава по 100 и се калкулира процента доходност.

Формулата за доходност (Yield)

[message type=“success|error|info|notice“]

((Цялата брутна печалба / Заложените пари) – 1) * 100) = % Доходност

[/message]

Какво е възвращаемост на инвестициите (ROI)?

възвращаемост на инвестициите

[message type=“success|error|info|notice“]

ROI (Return On Investment) в превод означава възвращаемост на инвестициите и е съотношението на нетната Ви печалба спрямо разходите Ви.

[/message]

Обикновено това също е много важен показател за залагащия, тъй като показва действителния ефект на залозите, и точната ви печалба на Вашата инвестиция.

Много важно нещо е да знаем как и защо е добре да измерваме възвращаемостта на инвестициите си (ROI). Познаването на този показател помага да оцените дали парите, които залагате са добре оползотворени и дали вашата инвестиция отвръща с добри показатели.

* инвестиции = дългосрочна заетост на материални, финансови или други активи, които не са предназначени за незабавни печалби, но са предназначени за генериране на ползи (обикновено доходи или печалби) в бъдеще.

За разлика от доходността, при възвращаемостта на инвестициите във формулата участва чистата / нетна печалба.

Възвращаемостта на инвестициите (ROI) се изчислява, когато залога се умножи по коефициента, след това от цялата печалба се изважда залога, за да се открие чистата печалба. Тогава чистата печалба се разделя на залога, а получената стойност се умножава по 100. Резултатът се явява процента възвращаемост на инвестициите.

Формула За Възвращаемост На Инвестициите

[message type=“success|error|info|notice“]

Чиста печалба / Залог = Стойност * 100 = % възвращаемост на инвестициите (ROI)

[/message]

Пример За Възвращаемост На Инвестициите

[message type=“success|error|info|notice“]

Пример : Залог (Stake) 4/10 х 1.80 (Коефициент) = 7.20 Нетна печалба

От Нетна печалба се изважда Залог (Stake)= 3.20 единици Чиста печалба

[/message]

Рентабилност

Отношението на печалба / загуба за похарчените пари. С други думи, рентабилността е индекс за измерване на финансов успех (оперативната печалба) във връзка с разходите за стартиране на инвестиция.

[message type=“success|error|info|notice“]

Рентабилността НЕ е ключов показател, който показва дали залозите ни имат успех.
Ние повтаряме: Рентабилността измерва ОПЕРАТИВНА печалба!

[/message]

Залагането на суми във всеки залог са краткосрочни депозитни плащания, които се връщат на залагащия, когато неговия залог е печеливш. Според възможностите на залагащия старовия капитал (Банка) е различна при всеки, някои стартират с по-голяма банка, други с по-малка банка. Но въпреки това, рентабилността е една и съща за всички залагащи, и следователно много по-силен индикатор за изчисляване на успех, в сравнение с изчисляване на Възвращаемост на инвестициите (ROI). Поради това е най-важният и реалистичен индекс за залагащите е количественото определяне на цялостната печалба, която получавате от своите залагания.


subscribe-buttonАбонирайте се и поддържайте над 10 % възвръщаемост на инвестициите.

Научете и следвайте 10-те важни правила за успешно залагане с 5bet.eu

Sending
User Review
5 (3 votes)