Общите условия съдържат правилата за работа и ползването на услугите, предлагани от 5bet.eu („Сайта”). Тези условия се отнасят до всички потребители, затова е задължително да се запознаете с тях преди регистрацията си и преди да ползвате  в 5bet.eu

Създаването на регистрация в и ползването на  Сайта означава, че приемате тези условия и се задължавате да ги спазвате заедно с всички последващи изменения, които могат да настъпят. В случай, че не сте съгласни с тяхното приложение, моля да ни уведомите на : support[at]5bet[dot]eu. Дефиниране на предоставяните услуги, права и задължения на администраторите на Сайта и потребителите:

1. Дефиниране на отделните страни и услуги в общите условия

1.1. Използването на услугата се изразява в публикуване на информация за предстоящи футболни двубои.
1.2. Потребител на услугата е всеки, който е попълнил регистрационната форма.
1.3. Гост е този, който ползва общия свободен достъп до сайта.

2. Права и задължения на потребителите на сайта

2.1. Всяко физическо лице има право да се регистрира само един път. При въвеждане на некоректни данни или по преценка на администратора достъпът на потребителя може да бъде ограничен или изтрит, без допълнително уведомление на потребителя.
2.2. Ако потребителят не се регистрира, ще бъде достъпен свободният общ достъп до сайта.
2.3. Пълният достъп до сайта се предоставя след доброволна регистрация. Изисква се коректното попълване на лични данни от страна на потребителя, които данни ще бъдат използвани единствено от 5bet.eu  в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни. В случай на несъгласие потребителят е длъжен да уведоми администратора на сайта писмено на адрес: support[at]5bet[dot]eu
2.4. Потребителят се задължава да се въздържа от употребата на груби, нецензурни и/или обидни думи и изрази срещу Сайта, неговите администратори и потребители.

2.5. Потребителят няма право да извършва злонамерени и/или неправомерни действия срещу сайта, които заплашват неговата дейност и сигурност.

2.6. Всеки потребител има право само на ЕДНА регистрация. При констатиране на потребител с повече една регистрация, достъпа ще бъде прекратен.

2.7. Всеки потребител се регистрира задължително с потребителско има и своя действителен email адрес.

2.8. 5bet.eu не приема регистрации направени с помощта на услуги за промяна/скриване на действителния email адрес.

3. Права и задължения на администраторите на 5bet.eu

3.1. 5bet.eu  е сайт, който предлага онлайн достъп до футболни новини, онлайн футболни резултати и статистики.
3.2. 5bet.eu  извършва събирането, обработването и съхраняването на личните данни на потребителите, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Предоставените лични данни се обработват и съхраняват на компютърен носител, на сървъра на който е разполежен Сайта. Програмите и компютърните конфигурации, на които са инсталирани, са защитени със съответните за това методи и средства. Представените лични данни могат да се обработват за нуждите на сайта, за предоставяне на услугата към потребителите или за статистически цели.

3.3. 5bet.eu  не носи отговорност и не дължи обезщетение ако потребителското име и парола за достъп се използват неправомерно от друго лице.

3.4. Администраторът не носи отговорност в случай, че предоставянето на услугата е засегнато от компютърни вируси или от програми и мрежи, затрудняващи или преустановяващи нормалното функциониране на компютърните конфигурации или програми на потребителя.

3.5 Футболни прогнози в сайта 5bet.eu   са с информационен и  развлекателен характер. И въпреки, че с ползването на Сайта, можете да спечелите допълните средства, Ви напомняме, че хазарът носи сериозен риск от финансови загуби. Предоставянето на тази услуга от 5bet.eu  няма за цел да подстрекава потребителите да правят залози или да участват в хазартни игри.
5bet.eu   НЕ НОСИ отговорност за материални или всякакви други загуби, в резултат от използването на сайта.

3.6 Сайтът предлага услугите и не носи отговорност по отношение на надеждността на тяхното функциониране, броя и вида на включените функционалности, условията за достъп до услугите, осигуряването на помощ и инструкции и други параметри.
3.7. 5bet.eu  има право по свое усмотрение да ограничи достъпа до всички или част от услугите, както и да прекрати използването им от страна на отделни или всички свои потребители.

3.8. Администраторът не носи отговорност за достоверността на публикуваната информация.

3.9. Сайтът има право да показва, изпраща, зарежда, изпълнява, експонира и т.н. всякакви рекламни материали на потребителите си. Относно съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

3.10. 5bet.eu  притежава правата върху текстовата и графичната част на сайта. Използването на материали е допустимо само след писмено съгласие на администратора в рамките на закона.

3.11. Администраторът може да публикува връзки в 5bet.eu  към други сайтове, като не носи никаква отговорност дали те работят и какво е тяхното съдържание.

3.12. Сайтът не носи никаква отговорност за съдържанието извън домейна 5bet.eu

Платени услуги на 5bet.eu

4.1.Платеният потребителски достъп до 5bet.eu  се изразява в достъп до материали, недостъпни за за потребител и/или гост на Сайта.

4.2.Заплащане на платен достъп до Сайта – автоматизирано, чрез  разплащателната система „Paypal” , друг при необходимост.

4.4.Абоманетни планове – абонаметните планове за с продължителност 14 и 30 дни, като повече информация, можете да откриете на „Абониране“

4.5.Заплатени средства за платен абонамент НЕ СЕ възстановяват.

 

5.Предупреждения

5.1 Не се допуска участието в хазартни игри на лица под 18 години!

5.2 Хазартът може да доведе то значителни финансови загуби и психолически проблеми!

5.3 Потребителят е предупреден да се съобразява със законодателството на държавата, в която пребивава, уреждащо участието в хазартни игри.

6.Връзки към този сайт

Забранено е създаването на връзки към този сайт без изричното съгласие на 5bet.eu. Връзките към него не трябва да използват техники, които да представят съдържанието му като свързано с Вашата организация. Забранено е вмъкването на лого или друг знак на търговска марка като част от връзка към този сайт без изричното писмено съгласие на 5bet.eu.

7.Съдържание на сайта

Съдържанието и функционалността на този сайт /включително текстове, графики, лога, икони, изображения, както и тяхната подредба/ се притежават изключително от 5bet.eu. Всички права са запазени, освен ако не са изрично преотстъпени от 5bet.eu

Всяко  копиране, изменение, възпроизвеждане и разпространение на информацията от този сайт (независимо за вътрешни цели или не и независимо с търговска цел или не) е забранено.

Забранено е копирането, изменянето, качването, свалянето, показването на трети лица с търговска цел или разпространението на код или съдържание от този сайт без изричното съгласие на 5bet.eu.

Информацията на този сайт може да бъде неточна или остаряла. 5bet.eu може да променя всякаква информация на този сайт по всяко време без предупреждение.

8.Дефиниране на отделните страни и услуги в общите условия

Настоящите условия са в сила от месец януари 2017 година.

Бърза бонус регистрация в Winbet с големи предимства.