Trial

0001 ден
  • Пробният ни период “Trial” предлага свободен достъп до всички прогнози за 1 ден
  • Получаване прогнозата за деня.
  • Приблизителна цена на прогноза – 0.00 лв.

Gold

175014-дни
  • Двуседмичният ни абонамент “Gold” предлага достъп до всички прогнози на цена от 2.15 лв. на ден.
  • Получаване на около 28-30 прогнози.
  • Приблизителна цена на прогноза – 1.25 лв

Diamond

30001 месец
  • Месечният ни абонамент “Diamond” е подходящ за достигане на максимални печалби
  • Получаване на около 60 прогнози.
  • Приблизителна цена на прогноза – 1 лв.