Към момента компанията е ограничила новите регистрации от България. Това е поради факта, че все няма подновен лиценз от ДКХ.