Отговорът е не. Няма нужда и неможете да правите отделни регистрации. Можете да превключвате между тези възможностти по-всяко време.