За съжаление не можем да ви дадем мнение. Потърсете такова в мрежата, като се съобразите с позицията за която кандидаствате.