За съжаление нямате възможност за „механична“ промяна. Ще трябва да се свържете с оператор за да се опитате да направите корекции по-вашия профил. Можете да сменяте само телефония си номер и предпочитания начин за общуване с компанията.