Това не е възможно. Можете да имате само една сметка.