Потвърждаването на акаунта обикновено отмена 1-2 дена.