Тук минималния залог е едва 20 ст, като това се отнася за секация „Спорт“