В първоначалните планове фигурираше “желание” за първото 4 месечение, в момента очакванията на компанията това да се случи до първата половина на 2021 година.