В първоначалните планове фигурираше „желание“ за първото 4 месечение, в момента очакванията на компанията това да се случи до първата половина на 2021 година. Към момента последната актуална информация е че това ще стане на 1 юли 2021.