Няма точен отговор на този въпрос, но се очаква това да стане на едно от следващите заседания на ДКХ, през месец юли 2019.