Можете да депозирате средства в български левове или евро.