Не, няма никакво значение. Ще може да ползвате новата си регистрация и на двете места.