Мелбет предлага от така наречените алтернативните (mirror, зеркало и т.н) адреси. Те са необходими за тези от вас, който имат проблем с достъп до основния уебсайт.