Лицензът на bet365 е издаден за срок от 5 години. До лятото на 2021 година, компанията има лиценз да оперира на територията на България. Най-вероятно ще бъде подновен и след тази дата. Ако ви интересува дата: 02.06.2021