Отговорът е да. Възможностите за залагане на живо са силно ограничени, но на налични.