Да, в общите им условия има такава клауза. При определени условия това може да се случи.