Не. Можете да ползвате линк който ще ви даде 100 % бонус до 200 лв.