Не, за съжалание компанията няма издаден лиценз от ДКХ.